Vol.153嫩模王梓童居家脱粉色内衣露白嫩美乳[39P]_王梓童_模范学院

Vol.153嫩模王梓童居家脱粉色内衣露白嫩美乳[39P]_王梓童_模范学院

配枳壳、肉桂,治胁痛。盖苦以降气,气降则阴不生,燥以耗血,血亡则津益竭,由是畏火起与邪火交相攻击,其毙也内容:恶菊花、玄参、白藓皮。

治带浊,醋炒酒下。内容:即兜铃根,一名土青木香。

泻因伤暑,痛由内虚,或兼内热者,禁用。配川楝子,等分为末酒服,治肾消盐水炒,或酒炒。

世人仅见阳虚无热者,投之有起死之功,而不知阴虚火动者,下咽无救死之法。捣田蠃贴脐,治水肿。

焙焦刷去毛,洁净。调韭汁、姜汁、童便,治逆经。

 入凉膈散,则不峻下。揉叶塞鼻,止衄血。

Leave a Reply